Välkommen till vår sida om Loggar

Loggarna visar all trafik oavsett om det är SMS, mail eller fax. Såväl inkommande som utgående trafik visas.
Vill du undersöka en trafiktyp eller kika närmare på en specifik mottagare eller avsändare går det bra.
loggar
För att filtrera börjar du med att trycka på förstoringsglaset förstorningsglaset

filtrera

Som standard visas 100 rader per sida (Limit), det kan man ändra om man vill se fler loggar.
För att ladda ner vyn, klicka på nedladdningsknappen.
Article
Job Received – våra system har tagit emot jobbet från er som kund
SMS Sent – utgående SMS från er som kund
SMS Reply – inkommande svar från er mottagare (tvåvägs SMS)
SMS Received – inkommande SMS på virtuellt nummer
Link-SMS – filtrera på Länk-SMS
Voice Call – filtrera på Tal-SMS
Logins – filtrera endast på login, alltså meddelanden som skyddats med lås av BankID eller engångskod
Signatures – söka på genomförda signeringar
Unsigned Msg – söka efter signeringar som ännu ej är genomförda
Sign Msg – söka på allt som hör med signering att göra
Status
Ej skickat (Not sent)
Blockerad (Blocked)
Misslyckad (Failed)
Inväntar rapport (Pending)
Schemalagt (Scheduled)
Lyckad (Success)
Show all
Filtrerar sökningen på följande värden:
Landskod (country_code) – fyll i landskoden utan + i rutan till höger.
Jobb Id (job_id) – kräver att du har jobb id på utskicket det gäller, fyll i rutan till höger.
Konversations Id (conversation_id) – kräver att du känner till konversations id sedan tidigare, fyll i rutan till höger.
Meddelande kommando (msg_command) – används för att leta efter Start och Stopp i loggen, det vill säga på och avanmälan till Sändlistor.

Symboler vid signering

I loggarna kan du lätt följa status på dina signeringsjobb

logg sign

Rad 5. Den blå  blå penna  visar ditt meddelande och dokument som skickats ut för signering.
Den gröna bocken visar att meddelandet har levererats bock

Rad 4. Symbolen ögat ögat visar normalt sett att mottagaren har klickat in på länken. Med varje signering skickas en länk som mottagaren måste klicka på för att kunna läsa och signera ditt dokument.

Rad 3. Den stora gröna pennan grön penna visar att mottagaren har läst och signerat dokumentet. Du kan välja att klicka in på den raden och ladda ner det signerade dokumentet.

Rad 2. Dokumentet har skickats tillbaka till dig.

 

Fler exempel på skickade meddelande

Skickat SMS – gröna bocken visar att det har levererats
SMS

Skickat till en adressbok – gröna gubbarna är symboler för adressboken och så anges även antal i adressboken
adressbok
adressbok

Skickat BankID-säkrat meddelanden – gröna bocken visar att det har levererats
säkert

Skickat Tal-SMS – gröna bocken visar att det har levererats
TAL-SMS

Skickat SMS – dublett, misslyckats. Röd symbol eller text till höger betyder alltid misslyckad leverans
dubblett

 

Felkoder och hur det hanterar dessa

Vad gör man vid misslyckad leverans?

Först, kolla om numret är korrekt, har en abonnent och har kontakt med nätverket.

Kan du ringa numret, går signalerna fram?

– SMS: kan du skicka ett SMS med din vanliga mobil till numret?

Om det är aktivt men ändå inte kan ta emot SMS/MMS så kan mobilen ha tappat registreringen med operatörens nät och följande åtgärd kan lösa problemet.

Du behöver två mobiler för detta:

  1. Stäng av den första mobilen
  2. Ta ut SIM-kortet
  3. Sätt i SIM-kortet i den andra mobilen och starta den
  4. Stäng av den andra mobilen och ta ut SIM-kortet
  5. Sätt i SIM-kortet i den första mobilen igen och starta den, den ska nu vara återregistrerad i nätverket.

Om detta inte hjälper, men numret är giltigt, kontakta oss!

 

Fel vid Fax

Först, kolla om numret är korrekt, har en abonnent och har kontakt med nätverket.

Kan du ringa numret, går signalerna fram?

– Fax: hör du en faxton när du ringer numret?

Om Ja, meddela oss då detta är viktig information i vår vidare felsökning.

När du får felmeddelanden som...
Auto Blocked Recipient
txtSUBSCRIBER_UNKNOWN
txtSUBSCRIBER_UNAVAILABLE
txtMISSING_NUMBER
txtNUMBER_NOT_NUMERIC
txtNUMBER_TOO_SHORT
txtNUMBER_TOO_LONG 
txtINVALID_NUMBER_SMS_AREA_CODE
txtNO_VALID_COUNTRYCODE
txtINVALID_NUMBER
Abonnemang saknas

är det nästan alltid något fel på numret. Kontakta oss, via mail eller telefon.

Om numret är giltigt så ska vi kunna leverera ditt meddelande.
Ibland kan det ske ändringar i lokala regler, framförallt gällande SMS, och det kan krävas att vi gör några justeringar. Kontakta oss så snart som möjligt, de flesta operatörer sparar bara sina loggar några dagar.

Felmeddelanden och betydelse

Duplicate message, meddelandet har blivit blockerat av TellusTalks loopkontroll. Du har skickat identiska meddelanden till samma mottagare inom 2 minuter (SMS) eller 5 minuter (Fax).

Lösning – skicka inte identiska meddelanden till samma mottagare inom 2 resp 5 minuter.

Auto Blocked Recipient, meddelanden har löpande misslyckats till denna mottagare tidigare. Varje gång man skickar meddelanden till en mobiloperatör så tar de fullt pris, även om meddelandet inte kan levereras. Om fax inte kommer fram kan det bero på att det inte finns en fax i andra änden, utan en människa som blir störd i onödan.

Den här automatiska blockeringsfunktionen är en tjänst vi tillhandahåller för att du ska slippa betala fullt pris för meddelanden som inte kan levereras och för att  inte störa. Blockeringen förhindrar utskick av nya meddelanden under ett ökande tidsspann varje gång ett meddelande misslyckas.

Detta är tidskriterierna: 4 h, 8 h, 16, 32.. upp till max 2 veckor, sedan nollställs blockeringen automatiskt.

Lösning – Kolla numret, är det verkligen ett aktivt nummer?

Dessa felmeddelanden är ofta tillfälliga fel och fel som kan fixas med hjälp av oss.

Börja alltid med att kolla att numret är korrekt och aktivt . Kontakta oss sedan så löser vi det.

Okänt nummer (numret är inte aktivt eller hittas inte av operatören)
txtSUBSCRIBER_UNKNOWN 

Misslyckad leverans (fax)

Local hardware error – betyder nästan alltid att det inte finns någon faxmaskin i andra änden, kan också betyda att någon svarat i andra änden på oväntat sätt
Error in selection Number (II) – betyder nästan alltid att det inte finns någon faxmaskin i andra änden, kan också betyda att någon svarat i andra änden på oväntat sätt
Internal image conversion error – kan vara ett fel vid konverteringen av dokumentet, kontakta oss
Document conversion failed – kan vara ett fel vid konverteringen av dokumentet, kontakta oss

Om det finns en fil som heter winmail.dat bifogat i mailet till oss så kan det ställa till problem. Det är något som bara ska användas mellan Microsoft mailservrar, om den här filen skickas med även till vår mailserver så är det en inställning som måste ändras i den avsändande mailservern.

Misslyckad leverans (fel i mobilen enligt mobiloperatören)

txtSUBSCRIBER_UNAVAILABLE
txtHANDSET_MEMORY_FULL Lösning – Kontakta mottagaren, inboxen kan vara full.
txtHANDSET_ERROR
Subscriber Error:submit_sm or submit_multi failed
Subscriber Error:1:
Subscriber Error
Operator Expired – operatören har försökt sända om och leverera meddelandet tills max giltighetstid uppnåtts

Misslyckad leverans (möjligt tekniskt fel hos mobiloperatören)

txtSMSC_FAILURE (SMSC fel i nätverket)
txtOTHER_ERROR (ospecificerat fel)

Giltighetstid SMS
Mobiloperatörer kan ibland göra omsändningsförsök i upp till 72 timmar innan de skickar oss en rapport. De kallar detta ”Giltighetstid”.
Om du behöver rapporten tidigare så kan man göra giltighetstiden kortare och terminera meddelandet om det inte kommit fram på en gång. Meddela oss så fixar vi det till alla destinationer som tillåter förkortad giltighetstid.
För dig som är administratör
En admin kan se samtlig trafik på kontot, på alla användare.
Hantering av leveransrapporter
Operatörer återrapporterar till oss på lite olika sätt, vissa mer tydliga än andra. Den här rapporten skickar vi automatiskt tillbaka till våra kunder och därefter måste kunden själv ta ställning till vilka rutiner man behöver sätta upp för bevakning av dessa.
Vi har ingen möjlighet att avgöra vilka meddelanden som är kritiska och korrekt adresserade, och vilka som skickats ut som massutskick till hundratals okända nummer. Detta är orsaken till att vi inte kan felanmäla varje misslyckad leverans till operatörerna. Våra kunder är de enda som har denna information och det är därför du måste övervaka dina leveransrapporter.
Automatisk routning
For att säkerställa leverans tillhandahåller vi en automatisk omroutning mellan olika leverantörer.
Om någon leverantör har problem så väljs automatiskt en annan.
När meddelandet är levererat till nätverket kan vi inte påverka det längre.
Om du vill ha en tidig varning så kan man ställa in så att du även får en ”preliminär rapport”, då får du veta om vårt första sändningsförsök misslyckats, så kan du hålla extra koll på just det meddelandet. Säg till oss så hjälper vi till.
%d bloggare gillar detta: