Kvalificerade certifikat – ditt id-kort för EU

TellusTalk är först i Sverige med att erbjuda kvalificerade certifikat godkända inom EU. Certifikaten utfärdas på uppdrag av First Certification Authority, a.s. (I.CA) som är en EU-godkänd utfärdare av betrodda tjänster.

Ett certifikat är ett elektroniskt id-kort. Vid digital kommunikation vill båda parter vara säkra på vem motparten är, även datorer behöver identifiera sig. Ett kvalificerat certifikat är ett tillförlitligt och EU-godkänt sätt att göra det på.

Det finns olika typer av elektroniska id-kort eller som proffsen säger – certifikat. Personliga id-kort, tjänste id-kort, företags id-kort, dator id-kort och id-kort för programvaror. Du kan använda certifikatet inbyggt i våra tjänster eller köpa det för bruk på annat sätt.
Här kan du läsa mer om våra olika tjänster för elektronisk signering.

– Förr var det okej att lämna in en upphandling i pappersformat. Nu accepteras bara identifiering med kvalificerat certifikat. Jag blev så lycklig när jag hittade er och att jag fick så klara och tydliga förklaringar.

Mitsuse Matsuki

VD, MB Scientific AB

Användningsområden

Id-kort för inloggning i system
Bygg in i egna system eller använd i myndigheters system inom EU

Elektronisk signering av dokument för företaget
En tydlig och säker lösning för att signera i tjänsten eller för företagets räkning

Äkthetsstämpel av dokument
Stämpla och lås dina dokument och skydda dem från otillåten manipulation

Äkthetsstämpel av programvara
Stämpla och lås din programvara och skydda den från otillåten manipulation

EU upphandling
Signera din upphandling med ett kvalificerat certifikat för elektronisk signering

 

 

  • VILL DU VETA MER?

    Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss!

Kvalificerad elektronisk signatur

Godkänd inom hela EU. Med ett kvalificerat certifikat för elektronisk signering kan du skapa en kvalificerad elektronisk signatur som är godkänd inom hela EU och med samma rättsliga verkan som en handskriven signatur. Det är till exempel det som ofta krävs för att lämna in anbud på upphandlingar inom EU. Här kan du läsa mer om hur du skaffar ett kvalificerat certifikat för elektronisk signering.

QWAC

Qualified Web Authentication Certificate, QWAC, är ett certifikat designat för att autentisera webbsidor och säkerställa överföringen av data via API med hjälp av ett SSL/TSL-protokoll. Vi utfärdar QWAC av typen Extended validation (EV), som har den högsta tillitsnivån vad gäller identifiering av certifikatsinnehavaren. Läs mer om hur du skaffar ett QWAC här.

Certifierade utfärdare

TellusTalks anställda är utbildade och certifierade utfärdare av elektroniska certifikat som följer EU:s krav och direktiv enligt eIDAS.

Vi kontrollerar din identitet och lovar som utfärdare att certifikatet du får är rätt och riktigt. Vi utfärdar certifikat på uppdrag av First Certification Authority, a.s. (I.CA) som är en EU-godkänd utfärdare av betrodda tjänster.