Kvalificerade certifikat – ditt id-kort för EU

TellusTalk är först i Sverige med att erbjuda kvalificerade certifikat godkända inom EU. Certifikaten utfärdas på uppdrag av First Certification Authority, a.s. (I.CA) som är en EU-godkänd utfärdare av betrodda tjänster.

Ett certifikat är ett elektroniskt id-kort. Vid digital kommunikation vill båda parter vara säkra på vem motparten är, även datorer behöver identifiera sig. Ett kvalificerat certifikat är ett tillförlitligt och EU-godkänt sätt att göra det på.

Det finns olika typer av elektroniska id-kort eller som proffsen säger – certifikat. Personliga id-kort, tjänste id-kort, företags id-kort, dator id-kort och id-kort för programvaror. Du kan använda certifikatet inbyggt i våra tjänster eller köpa det för bruk på annat sätt.
Här kan du läsa mer om våra olika tjänster för elektronisk signering.

Kvalificerad elektronisk signatur

Godkänd inom hela EU. Med ett kvalificerat certifikat för elektronisk signering kan du skapa en kvalificerad elektronisk signatur som är godkänd inom hela EU och med samma rättsliga verkan som en handskriven signatur. Det är till exempel det som ofta krävs för att lämna in anbud på upphandlingar inom EU. Här kan du läsa mer om hur du skaffar ett kvalificerat certifikat för elektronisk signering.

EPREL

Registrera eller verifiera ditt företag i EPREL

QWAC

Säkerställ dataöverföring och autentisera webbsidor

Äkthetsstämpel av dokument

Stämpla och lås dina dokument och skydda dem från otillåten manipulation

Elektronisk signering av dokument för företaget

En tydlig och säker lösning för att signera i tjänsten eller för företagets räkning

EU upphandling

Signera din upphandling med ett kvalificerat certifikat för elektronisk signering

Id-kort för inloggning i system

Bygg in i egna system eller använd i myndigheters system inom EU

Äkthetsstämpel av programvara

Stämpla och lås din programvara och skydda den från otillåten manipulation

EPREL

European Registry for Energy Labelling är en EU-gemensam databas som är obligatorisk för alla medlemsländer. Tillverkare och importörer av energimärkta produkter ansvarar för att lägga in informationen EPREL och informationen ska registreras innan dess att produkterna sätts på marknaden. Sedan Februari 2022 krävs ett kvalificerat certifikat för att registrera eller verifiera sitt företag i EPREL.

Vi kan utfärda dessa certifikat åt er, du kan läsa mer om kraven här.

Kontakta oss om du vill veta mer eller boka en tid för utfärdande.

QWAC

Qualified Web Authentication Certificate, QWAC, är ett certifikat designat för att autentisera webbsidor och säkerställa överföringen av data via API med hjälp av ett SSL/TSL-protokoll. Vi utfärdar QWAC av typen Extended validation (EV), som har den högsta tillitsnivån vad gäller identifiering av certifikatsinnehavaren. Läs mer om hur du skaffar ett QWAC här.

Certifierade utfärdare

TellusTalks anställda är utbildade och certifierade utfärdare av elektroniska certifikat som följer EU:s krav och direktiv enligt eIDAS.

Vi kontrollerar din identitet och lovar som utfärdare att certifikatet du får är rätt och riktigt. Vi utfärdar certifikat på uppdrag av First Certification Authority, a.s. (I.CA) som är en EU-godkänd utfärdare av betrodda tjänster.