9 av 10 som arbetat hemma under pandemin vill fortsätta göra det i framtiden.

Varje år gör Internetstiftelsen den stora undersökningen Svenskarna och internet. I år fick den av förklarliga skäl stort fokus på hemarbete.
89 procent av de som kunnat jobba hemifrån under pandemin vill fortsätta att göra det även efter samhället fått bukt med covid.
 
 
Det är lättare att jobba hemifrån med bra verktyg, med TellusTalk har du alltid tillgång till din webbaserade verktygslåda. Därifrån skickar du lätt inbjudan till elektronisk signering, eller SMS till din personal.
I den här videon får du en presentation av vår webbaserade verktygslåda:
45 procent vill arbeta hemifrån minst hälften av sin arbetstid. 1 av 10 vill fortsätta arbeta hemifrån majoriteten av sin arbetstid när pandemin är över. De med tidigare erfarenhet av att jobba hemifrån är betydligt mer positiva än de som har det som ny erfarenhet.
 
 
När det gäller att ha en digital AW (after work) med kompisar och kollegor är skillnaderna ännu större. Det har hela 41 procent av de som arbetat hemifrån haft, men bara 9 procent av de som inte arbetat hemifrån. 
 
Och även om det blivit en folksport att gnälla på videomöten så är det inte fler än fem procent av de tillfrågade som tycker att videomöten fungerar ganska dåligt.