Sms är utan konkurrens den kanal som samtliga svenskar, oavsett ålder, föredrar för brådskande...

läs mer