E-underskrifter på dokument används allt mer och accepteras av fler och fler som ett juridiskt bindande sätt att skriva under dokument. Det tycker vi är på tiden! En e-underskrift syns inte bara med blotta ögat, utan består av massor av information som bara kan läsas och tolkas av en dator.

Det är därför viktigt att veta hur man validerar e-underskriften, alltså hur man avgör det juridiska värdet. Vi rekommenderar att man väljer en tredje part för att validera sina signerade dokument.

Vi brukar tipsa om Adobe, vars kostnadsfria variant automatiskt validerar elektronisk signerade dokument när man öppnar dem. Men du kan såklart använda vår egna valideringssida också.

Det som avgör det juridiska värdet är:

    1. Att handlingen inte har förändrats sedan den skrevs under av mottagaren. I vår tjänst låses den signerade filen med ett kvalificerat certifikat och den ursprungliga filens hashvärde noteras. Skulle någon försöka ändra dokumentet så visas en varningstext i valideringsverktyget.
    2. Vem som har skrivit under dokumentet. Vi lägger till ett försättsblad med all info om signatörerna samt tid och datum som e-underskriften skedde. Vi infogar även signaturdata i filen som kan användas som bevis vid en eventuell tvist. Det är den biten som bäst tolkas av en dator och som valideringsverktygen använder.
    3. Att man vet vad som undertecknats. I våra signaturfiler ligger alltid både originaldokumentet och den text som signerats bifogat så att man enkelt kan se i efterhand vad som undertecknats.

Vi hoppas att e-underskrifter ersätter handsignaturer inom många områden inom en snar framtid eftersom det finns så många fördelar. Jag hoppas även att detta blogginlägg gav dig svar på dina frågor om e-underskrift och hur man kan validera sina elektroniska signaturer.

Vill du veta mer om säker elektronisk signering läs mer på vår sida om just lagen och e-underskrifter.