När man väl har tagit klivet och vill börja använda elektronisk signering så dyker det såklart upp frågetecken som man vill ha svar på innan man kör igång. Här har jag listat de vanligaste frågorna vi får om elektronisk signering, så jag hoppas att de även besvarar dina funderingar.

Hur fungerar e-signerings tjänsten?
Man kan antingen logga in i vår online verktygslåda, jobba från sin mejl eller via API för att skicka elektronisk signering.
Du kan skicka väldigt enkelt via skicka vyn eller mer avancerade utskick via vår nya signeringstjänst; Signera App.
Nu har du även möjlighet att skicka till både granskare eller signatörer, påminnelser, chatta i realtid eller skapa utkast för senare utskick.
Mottagaren får en signeringsinbjudan via mejl eller SMS som hen kan granska innan underskrift. Hela signeringsprocessen sker direkt i webbläsaren.

Vad kan jag skicka för signering?
Du kan skicka text eller PDF-filer. Välj om alla PDF:er ska signeras ihop eller enskilt. Det går fint att skicka med stöddokument som inte behöver en signatur.

Max storlek på uppladdad fil för e-signering?
Originalfilen som ska signeras bör vara max 75 MB. Vid signering så lägger vi originalfilen som en bilaga i den signerade filen, samtidigt som vi visar upp en vattenstämplad kopia tillsammans med försättsbladet i visningsläget. Detta gör att den signerade filen blir lite drygt dubbel så stor som originalet. Maxstorlek är 150 MB.

Vad händer när en mottagaren har signerat?
Du får en notis till din mejl om att hen har signerat och du kan enkelt klicka på notisen för att hamna i Signera App. Här får du en bra överblick vilka som har signerat eller inte. Du kan även skicka ut en påminnelse direkt till de som missat att signera. I Signera App kan du ladda ner din kopia av avtalet. Skickar du via API så får du tillbaka det signerade dokumentet via vårt RestAPI.

Hur länge är en elektronisk signatur giltig?
För att det signerade dokumentet ska kunna anses hållbart under en längre tid har ETSI definierat en standard (ESTI TS 103 172) med flera nivåer av tekniker för att säkerställa att PAdES-dokumentet kan verifieras över tid. TellusTalk använder den högsta nivån, LTA (Long Term Archival), vilket bland annat inkluderar en tidstämpel som bevisar att certifikatet var giltigt vid tiden för signeringen. Det innebär att signaturen anses som giltig även när certifikatet i framtiden gått ut.

Har du någon fråga som du vill ha svar på så ring, mejla oss eller läs mer på vår FAQ.