Varför har vi valt att arbeta med BankID som säkerhetslösning och som signaturlösning i tellusearthvåra tjänster? Den största anledningen är att skapa ett tjänsteutbud som är tillgängligt för många i Sverige.

BankID togs fram som ett svar på EUs förändring att en elektronisk underskrift är att jämställas som en fysisk underskrift, samt strävan efter 24h myndigheten. Det gjordes via ett bankkonsortium då bankerna vid den tiden hade den största elektroniska kundbasen som man med säkerhet kunde utfärda en elektronisk signatur till som motsvarar en fysisk.

Så med den tillgängligheten som vi ser i BankID som säkerhets- och signaturlösning var det för oss ett självklart val att basera våra tjänster Skyddade meddelanden och Elektronisk signatur på BankID.

Idag ser vi användningar inom många olika branscher där bl.a. funktionen att få en signatur på ett SMS (typ läskvitto) är extra intressant för en del och för andra att orderbekräftelser som signeras med vår BankID-lösning ger en tryggare affär för både beställare och utförare.

Så tveka inte att kontakta oss oavsett frågor eller funderingar!
– Vi erbjuder naturligtvis möjligheten att testa funktionerna.

Hälsningar
/Richard