Alla vet hur man skickar SMS men det är få som känner till tekniken bakom SMS.SMS_text

När du skickar SMS från din mobiltelefon till en annan mobiltelefon fungerar det i regel utan krångel, när du istället skickar SMS från ett system, en webbsida eller din egen e-post öppnas istället många nya möjligheter.

Om du gör fel val av SMS-leverantör i relation till dina behov ökar även riskerna.
Valet av SMS-leverantör är avgörande för att du ska få dina behov tillgodosedda.
Pris eller kvalitet
Precis som med många andra produkter är pris och kvalitet starkt sammankopplade.
Ett SMS kan från det lämnar dig skickas till mottagaren på flera olika sätt. Så länge hela kedjan består av stabila länkar som har avtal med varandra fungerar det utan problem. Du kan vid behov till och med få fler funktioner än vad du fått om du skickat ett vanligt SMS från din mobiltelefon. Tillexempel kan du få leveranskvitton, se realtidsloggar och få avancerad hjälp med felsökning då alla aktörer hjälps åt att felsöka.
Det säkraste sättet att skicka ett SMS är via direktkopplingar, det innebär att SMS-leverantören skickar SMS direkt till operatören som ”äger” mobilnumret.

Vissa leverantörer väljer istället att försöka skicka SMS bakvägen, trafiken skickas då via oreglerade kanaler där avtal ofta saknas. Det är int ovanligt att trafiken skickas i så många led att ingen längre har kontroll över den. Det innebär risker för dig som skickar SMS, det är vanligt att SMS inte levereras, biland kan up till 30% av trafiken försvinna spårlöst. Det är ovanligt att få korrekta leveranskvitton och felsökning är ofta helt omöjligt.

När du ska jämföra priserna mellan olika operatörer är det därför viktigt att jämföra lika mot lika.

Fasta kostnader?
Många leverantörer har förutom en kostnad per SMS även en månadskostnad för att få tillgång till tjänsten.
I de flesta fall är det värt att inte bara jämföra hur hög avgiften är utan även vad som faktiskt ingår i den.
Ingår till exempel dygnet-runt-support eller kostar det extra? Kan du kostnadsfritt välja vad som ska stå som avsändare? På vilka olika sätt kan leveranskvitton skickas? Är priserna förhandligsbara eller huggna i sten?

10 bra frågor att ställa sig
Hur viktigt är det att alla SMS levereras?
Hur viktigt är det att få korrekta leveranskvitton?
Hur viktigt är det att själv få välja avsändare?
Vill du kunna få svar på dina SMS?
På vilka sätt vill du skicka SMS?
Om en väg inte fungerar, finns det alternativa vägar att skicka SMS?
Kommer du vara beroende av internetuppkoppling för att skicka SMS?
Hur snabbt kan leverantören åtgärda fel?
Har leverantören support dygnet runt?
Kan leverantören erbjuda smarta lösningar som förenklar ditt arbete?

Skrivet av Hannele Söderholm