Digital signering för advokater

Vi hjälper er att digitalisera er advokatverksamhet. Våra tekniska lösningar är enkla att använda och helt säkra ur sekretess- och GDPR-synpunkt.

Vår tjänst erbjuder EU-godkända digitala signaturer med BankID autentisering.

Du har själv kontroll över dina digitala avtal och lagrar dem där du finner det lämpligt och snabbt kommer åt dem.

Hos oss kan du diskutera vilket arbetssätt som är rätt för dig. Våra tekniska lösningar låter dig skicka dokument från vår molnbaserade verktygslåda, API eller från din vanliga mejl. Boka en demo så visar vi dig.

Månadsavgift från 150 kr och bara 3 kr per signering. Endast 30 dagars bindningstid och inga startavgifter!

Identifiering med BankID ger avancerad signatur

När man signerar ett dokument med BankID håller det EU:s standard för avancerad signatur. Det är också den nivå på signatur som föreslås i regeringens proposition för att underlätta för digital kommunikation vid domstolsprocesser.

Vi låser din signatur med vårt certifikat och framtidstryggar därmed också dina digitala handlingar.

 
Elektronisk signering och framför allt digital signering börjar vinna allt mer mark. Konfidentiell elektronisk kommunikation är möjlig.

Enbart rätt mottagare kan läsa ditt meddelande

Du kan även skydda känslig information som ska signeras genom att sätta på ett ”lås” med BankID. Mottagaren måste logga in med BankID för att läsa och sedan signera.

-Jag ser e-signering som en språngbräda för teknikovana in till digitalisering. Av goda skäl vill man ibland inte ha snabba förändringar i rättsväsendet utan allt ska vara väl prövat. Det skapar stabilitet. Men digitaliseringen inom rättsväsendet har dröjt lite väl länge så nu behöver man komma ikapp. Det handlar om att skapa medborgarnytta.

Klicka här för att läsa jurist Christina Blomkvist initierade tankar om digitalisering.

Christina Blomkvist

Jurist och Legaltech-entreprenör, Greencounsel

eIDAS godkänner tre olika sätt att signera elektroniskt

Vi levererar alla dessa, du avgör själv hur hög juridisk status du vill ha på dina elektroniskt signerade dokument.

Simple Electronic Signature - SES

Enkel elektronisk signatur – är en enkel elektronisk signatur kan till exempel vara ett klick, en signatur med engångskod eller en inklistrad scannad autograf.
Säkerheten vid identifieringen är lägre men den får inte nekas juridisk giltighet bara för att den är i elektronisk form.
Den här formen av elektronisk signering rekommenderas vid enklare avtal där identifieringen av den som signerar inte är avgörande.

Advanced Electronic Signature - Ades

Avancerad elektronisk signatur – är en avancerad elektronisk signatur kräver att signaturen unikt kan länkas till den som har signerat. Detta kan exempelvis göras via autentisering via BankID.
Dessutom ska det slutgiltiga dokumentet vara kryptografiskt säkert och klassas då som en digital signatur. En digital signatur följer de striktaste juridiska reglerna och kan ges ett högre juridiskt värde. Vi låser det signerade dokumentet med vårt kvalificerade certifikat för att säkerställa dess integritet.
Den här formen av digital signering rekommenderas vid avtal där identifieringen av den som signerar är av större vikt.

Qualified Electronic Signature - QES

Kvalificerad elektronisk signatur är den enda formen som ges samma juridiska giltighet som en handskriven signatur inom hela EU. Det är en striktare form av digital signatur där autentiseringen görs med ett kvalificerat certifikatsbaserat digitalt ID.
Den här formen av digital signering vid avtal är vanligast inom EU.