EU-godkänd

Digital signering

Digital signering passar när man har högre krav på identifieringen av den som signerar.

Elektronisk signering är en bred term och kan vara allt från ett klick i ett mail till en signatur på högsta säkerhetsnivå.

En digital signatur följer de striktaste juridiska reglerna och kan ges ett högre juridiskt värde. En digital signatur kräver att signaturen unikt kan länkas till den som har signerat dokumentet. Detta uppnås till exempel genom att signera med BankID eller andra likvärdiga elektroniska identitetshandlingar.

När du använder vår tjänst Elektronisk signering och begär att signering ska ske med BankID eller eID så blir resultatet en digital signatur.

Integrera med API, jobba från din mail eller vår verktygslåda online

eIDAS tillitsnivåer för elektroniska underskrifter

eIDAS definierar tre nivåer för elektroniska underskrifter, varav två kvalificerar sig som digitala.

SES

Enkel elektronisk signatur (SES) har en låg juridisk status och inkluderar t.ex. inscannade handskrivna underskrifter som förts in i elektroniska dokument eller enkla klick på en knapp. I vår tjänst motsvarar Rita och OTP denna nivå.

AdES

Avancerad elektronisk signatur (AdES) innebär att det finns en unik identifiering av personen som signerar och man ska kunna säkerställa att dokumentet inte modifierats efter signeringen. En underskrift på denna nivån kallas även digital signatur. I vår tjänst erhålls denna nivå genom att välja signatur med BankID eller annat eID.

QES

Kvalificerad elektronisk signatur (QES) är också en digital signatur och ska enligt eIDAS ha samma rättsliga verkan i hela EU som en handskriven underskrift. För att en kvalificerad elektronisk signatur ska vara giltig krävs det en avancerad elektronisk signatur som har ett kvalificerat certifikat samt är skapad för en säker anordning för signaturframställningen. Vi kan hjälpa dig att skaffa ett id-kort för kvalificerade underskrifter.

Ge dina kunder upplevelsen av en smidig e-signeringslösning!

Vi har hjälpt både stora och små företag att skapa bättre kundrelationer och säkrare avtalsprocesser i över 20 år.

Vi vet vad vi håller på med och hjälper er att bli mer effektiva med avtal som gör arbetet snabbare och roligare!