Nu när restriktionerna har släppt ser vi fortfarande att möten sker digitalt. I början tänkte jag att det var på tillfälligt besök och att personliga möten skulle ta plats igen, direkt efter pandemin. Men idag är digitala möten ett vanligt arbetsverktyg som alla känner sig trygga med att använda. Vi har märkt en stadig ökning på både våra gratistjänster och företagstjänster.

Kombinera man även sina digitala säljmöten med våra BankID-tjänster för elektronisk signatur eller inloggning så går säljprocessen så mycket mycket snabbare. Du kan skicka ut dokument som granskas och frågor kan besvaras under mötes gång och sist skrivas under med BankID-signatur eller en enkel signatur.

En enkel signatur är att kunden signerar med finger eller mus sin namnteckning direkt på dokumentet. Om kunden signerar med BankID blir signeringen kryptografiskt säkert och vi låser det med vårt egna kvalificerade certifikat. En elektronisk signatur följer de striktaste juridiska reglerna och kan ges ett högre juridiskt värde.

Alla våra tjänster är anpassade för  digitala sammanhang, ring oss och vi kan bolla dina idéer och tankar så ni får rätt start på er digitala resa.