Elektronisk signering för företag

Söker du en enkel, snabb och säker lösning för elektronisk signering? Då har du kommit rätt! Inga appar eller plugins, helt plattformsoberoende. EU-godkänd elektronisk signatur med autentisering av BankID. Våra signeringstjänster erbjuder både enkla och avancerade signaturer.  

Det finns bara fördelar med elektronisk signering

  • Snabbt, med elektronisk signering effektiviserar man tiden på arbetsplatsen
  • Säkert, en elektronisk signering har samma rättsliga verkan som en handskriven signatur.
  • Enkelt, lika enkelt för mottagaren att signera som för avsändaren att skicka inbjudan
  • Veta mer eller bli kund?

    Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss.
Signering med BankID

En elektronisk signatur kräver att signaturen unikt kan länkas till den som har signerat. När mottagaren signerar med BankID blir signeringen en digital signatur och dokumentet kryptografiskt säkert och vi låser det med vårt egna kvalificerade certifikat. En digital signatur följer de striktaste juridiska reglerna och kan ges ett högre juridiskt värde. 

Signering med kod

Bjud in till enkel signering med engångskod istället för BankID. Säkerheten för elektronisk signering utan BankID är lägre men får inte nekas juridisk giltighet bara för den är i en enklare elektronisk form.

Skicka till många

Skicka ut inbjudan till elektronisk signering till många mottagare samtidigt. När man skickar till många mottagare i samma utskick är det inget som mottagaren ser eller märker av. Du kan välja att samla alla elektroniska signaturer i samma dokument.

Signaturordning

Skicka ut signeringsinbjudan med signaturordning och det skickas vidare ut till person nummer två när person nummer ett har signerat. Signaturerna samlas automatiskt i samma dokument.

Dölj personnummer

Vi tar bort personnumret och sätter dit en unik kod istället som vi får från BankID vid signeringen. Viktigt att veta är att om man väljer att dölja personnumret är det svårare att veta vem som signerat. Säkerheten för den här typen av elektronisk signering är lägre men får inte nekas juridisk giltighet bara för den är i en enklare elektronisk form

Påminnelser

Skicka ut påminnelser om mottagaren glömt att signera ditt dokument. Du kan skapa påminnelseintervall när du skapar ditt meddelande eller efter utskicket.

Mallar

Skapa egen mall för elektronisk signering och använd som standardinställning och varje gång du loggar in i verktygslådan så behöver du bara lägga till mottagare och bifoga den PDF som ska signeras och skicka direkt.

Bjud in fler

Om du har missat att lägga till någon mottagare i ditt signerings utskick så kan du i efterhand bjuda in ytterligare personer för att signera samma dokument.

Enkel tredjepartsvalidering
Alla kan validera våra signerade dokument med hjälp av Adobe Reader med uppdaterad certifikats lista för EU Trusted List EUTL.
TellusTalk rekommenderar validering via https://ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webapp-demo/validation som är dedikerad för EU godkända signaturer.
Svarsfunktion

Du får tillbaka det signerade dokumentet till din mejl, i loggarna inloggad i verktygslådan eller till ditt system via vårt RestAPI

Schemalägg

Ska du skicka ditt meddelanden en annan dag eller tid, schemalägg ditt meddelande inloggad i din verktygslåda på webben.

Adressbok

Brukar du skicka till samma mottagare? Skapa en adressbok och spara de kontakter som du brukar göra utskick till. Det är lika enkelt att skicka till en adressbok som en mottagare. Du kan såklart skicka ut elektronisk signeringsbegäran till alla mottagare samtidigt i din adressbok.

Hur skickar man en elektronisk signering?

Skicka från mejlen

Använd din vanliga mejl för att skicka inbjudan till signering via mail eller SMS. Alla våra tjänster kan du sköta från din mejl, det enda som behövs är att du är upplagd som en användare hos oss.

Skicka via API

Du kan enkelt bygga in alla våra kompletta SMS-tjänster i dina system och applikationer, finns flera API:er att välja mellan. Se dokumentationen om vårt RestAPI här.

Skicka från webben

Som kund  har du tillgång till vår webbaserade verktygslåda. I verktygslådan kan du skicka alla typer av SMS som ingår i abonnemanget. Här gör du alla dina personliga inställningar och kan skapa en adressbok.

Bygg in elektronisk signering på er hemsida!

Då blir det ännu enklare för kunderna att skriva på. På den här sidan kan du testa själv hur smidigt det kan vara. Det är enkelt att bygga in vår signeringslösning i företagets egna webbsidor. Skicka webbutvecklarna hit så löser de det ihop med våra tekniker!

Vill du skicka känslig information elektroniskt?

Om innehållet i ditt meddelande är känslig information så kan du låta mottagaren logga in med BankID för att kunna läsa ditt meddelande och sedan signera med BankID. Du även välja att låsa inloggningen till ett specifika personnummer. Det underskriva dokumentet hittar du i din mejlkorg eller inloggad i din verktygslådan. Du kan läsa mer om skyddade meddelanden här.

Single Sign On med SAML2 – ännu enklare att logga in

Visst är det jobbigt med alla dessa inloggningar och lösenord man ska komma ihåg. Tänk om man bara kunde använda sin vanliga jobb inloggning. Den här typen av lösningar går under begreppet Single Sign On (SSO). SAML står för Security Assertion Markup Language och stöds av alla större och etablerade aktörer på marknaden. Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer

 

Vad är skillnaden mellan elektronisk signering och digital signering?

Elektronisk signering är ett brett begrepp som kan till exempel vara ett klick eller en inklistrad scannad autograf. Enkel elektronisk signering som har lösningar som baseras på ett klick i ett mail, där t.ex. mottagarens IP-adress sparas som identifiering, har långt ifrån lika högt bevisvärde som en digital signatur.

En elektronisk signatur blir en digital signatur när signaturen unikt kan länkas till den som har signerat dokumentet, och mottagaren signerar med BankID. Vi låser då det signerade dokumentet med vårt kvalificerade certifikat för att säkerställa dess integritet. En digital signatur följer de striktaste juridiska reglerna och är EU-godkänd.

 

När ska jag använda elektronisk signering eller digital signering?

Enkel elektronisk signering är till för företag som söker en enklare typ av avtal där identifieringen av den som signerar inte är avgörande.

Digital signering är för företag som har högre krav på identifieringen av den som signerar avtalet eller dokumentet.

 

Vill du veta mer, boka kostnadsfri demo här!

 

EU-godkänd signatur

Våra signerade dokument är fullt godkända enligt eIDAS då vi använder BankID för identifiering och PAdES för att låsa dokumentet med vårt certifikat och tidsstämpla det så att det uppfyller kraven för långtidsarkivering. Läs mer om säkra signeringslösningar här.

Andra lösningar som baseras på ett klick i ett mail, där t.ex. mottagarens IP-adress sparas som identifiering, har långt ifrån lika högt bevisvärde.

Enkel elektronisk signatur (SES)

En enkel elektronisk signatur kan till exempel vara ett klick, en signatur med engångskod eller en inklistrad scannad autograf. Säkerheten vid identifieringen är lägre men den får inte nekas juridisk giltighet bara för att den är i elektronisk form. Den här formen av elektronisk signering rekommenderas vid enklare avtal där identifieringen av den som signerar inte är avgörande.

Avancerad elektronisk signatur (Ades)

En avancerad elektronisk signatur kräver att signaturen unikt kan länkas till den som har signerat. Detta kan exempelvis göras via autentisering via BankID. Dessutom ska det slutgiltiga dokumentet vara kryptografiskt säkert och klassas då som en digital signatur. En digital signatur följer de striktaste juridiska reglerna och kan ges ett högre juridiskt värde. Vi låser det signerade dokumentet med vårt kvalificerade certifikat för att säkerställa dess integritet. Den här formen av digital signering rekommenderas vid avtal där identifieringen av den som signerar är av större vikt. Det här är den form som rekommenderas inom Sverige idag.

Kvalificerad elektronisk signatur (QES)

En kvalificerad elektronisk signatur är den enda formen som ges samma juridiska giltighet som en handskriven signatur inom hela EU. Det är en striktare form av digital signatur där autentiseringen görs med ett kvalificerat certifikatsbaserat digitalt ID. Den här formen av digital signering vid avtal är vanligast inom EU.

Signera med kvalificerade certifikat för företaget

TellusTalk är först i Sverige med att utfärda kvalificerade certifikat så man slipper skriva under som privatperson för företagets räkning samtidigt som signaturen blir EU-godkänd. Certifikaten utfärdas på uppdrag av First Certification Authority, a.s. (I.CA) som är en EU-godkänd utfärdare av betrodda tjänster. En kvalificerad elektronisk signatur är den enda formen som ges samma juridiska giltighet som en handskriven signatur inom hela EU. Läs mer om våra kvalificerade certifikat här.