Kan mottagaren ladda ner sin kopia av det signerade dokumentet?

Ja, när alla signerat skickar vi ut ett mail med en länk där alla kan ladda ner sin kopia.