E-signering

Vad är PAdES?

För att en signatur ska kunna anses som säker och hållbar så behöver den kunna stå för sig själv,...

läs mer