Hur många tecken kan man skicka i ett SMS?

Ett vanligt SMS består av 160 tecken med GSM 7 bit alfabetet

Detta är en begränsning i formatet som SMS skickas via.

För att kunna skicka längre meddelanden än så, måste vi dela upp texten i bitar om 153 tecken och skicka dem som separata SMS. 7 tecken skickas med som berättar för telefonen i vilken ordning bitarna ska sättas ihop, så att mobilen kan visa upp meddelandet som en enda lång text hos mottagaren.

Det innebär att om man skickar en text som är längre än 160 tecken, så kommer det kosta mer än bara ett SMS.

Om du är osäker på hur långt ditt meddelande kommer att bli rekommenderar vi att du testar att skicka ett meddelande till dig själv först. I dina loggar kan du sedan se hur många SMS-delar ditt meddelande blev uppdelat i. Kontakta oss gärna om du vill ha hjälp att kontrollera detta.

Utskick till adressbok

Varje adressbok kan ha egna inställningar som lägger till text i meddelandet och som också ska räknas med i det totala antalet tecken. Editorn i Verktygslådan kan inte räkna med dessa utan räknar bara tecknen i meddelanderutan.

Om man har en text i ”SMS Sidhuvud” så hamnar den först i meddelandet. Om automatiskt meddelande om avanmälan är aktiverat så lägger systemet också till en text i slutet på ditt meddelande, med information om hur mottagaren gör om de vill avanmäla sig från vidare utskick.

Beroende på vilken typ av avsändare du har på adressboken kommer olika antal tecken läggas till:
– Kortnummer 72080, Svars-SMS och Eget nummer som avsändare gör att sluttexten blir ca 38 tecken lång: ”— Svara STOPP för att avanmäla dig.”
– En text som avsändare gör att sluttexten blir ca 34 tecken lång: ”— Avreg: Svara stopp till 72080”

Om du är osäker på hur långt ditt meddelande kommer att bli rekommenderar vi att du testar att skicka ett meddelande till dig själv först.

GSM 7 alfabetet

Characterset GSM 03.38 är det vanliga för SMS och skapar GSM 7 bitar alfabetet.

Enligt wikipedia är det följande tecken som accepteras i ovan alfabet:
0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÑÜ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöñüà
èéùìòÇ’Øø’ÅåΔ_ΦΓΛΩΠΨΣΘΞ’ÆæßÉ
£$¥
.,!
”#¤%&'()*=-/:;<=>?¡’¿

Sedan finns det några tecken som gör meddelandet längre utan att göra det till Unicode, det är enligt Wikipedia följande tecken:
|^€{}[]~

När blir det Unicode?

När meddelandet innehåller tecken som inte är med i GSM 7 bit alfabetet blir det Unicode.

Då kan det täckas in av olika teckentabeller, den vanligaste är GSM 8 bit.

Där finns till exempel de små grekiska bokstäverna samt många latinska bokstäver (till exempel: š, ž, –, ´och “) som saknas i teckensamlingen ovan. Emoticons/emojis tillhör GSM 16 bit tabellen, det innebär att det går åt ännu fler tecken per tecken.

Sedan finns det ytterligare Unciode format som gör max antal tecken ännu snålare, de är inte så vanliga därför inte specade här.

Meddelanden som skickas som GSM 8 bit istället för GSM 7 bit kan vara max 70 tecken per SMS istället för 160 tecken.

När det handlar om konkatenerade/flerdelade meddelanden blir det max 153 delar i vanliga SMS och 67 tecken i Unicodemeddelanden.

Max antal tecken i ett konkatenerat/flerdelat Unicodemeddelande är 1072 (det blir 16 delar långt) förutsatt att det är GSM 8 bit Unicode.