Vilka filer kan jag bifoga?

Man kan bifoga alla sorters filer, men bara PDF-filerna kan signeras.