TellusTalk hjälper både små och stora företag att komma igång med elektronisk signering.

Med e-signering så effektiviserar man signeringsproccessen samtidigt som man kan vara lika personlig som med det traditionella mötet. Med TellusTalks signeringstjänst kan du nämligen chatta i realtid med signatörer eller granskare. Eller varför inte bjuda in till ett videosamtal för att få känslan som att man sitter tillsammans.

TellusTalks ger dig en nära kundrelation med en bra e-signerings upplevelse. Vi har lång erfarenhet av digitala tjänster vilket ger dig en säker signeringsprocess och framgångsrika avtal.

Öka effektiviteten mellan avtal och kunder. Vi har många smarta funktioner som gör det enklare och snabbare för anställda att skicka ut signeringsinbjudan. Du kan skicka alla typer av avtal som till exempel serviceavtal, försäljningsavtal eller skyddade avtal.

TellusTalks signeringar är juridiskt bindande och du bestämmer om du vill skicka enkla eller avancerade utskick som är låsta från manipulering. Vi stämplar ditt signeringsjobb med vårt certifikat som gör ditt avtal giltigt, även om vi i framtiden skulle försvinna.

TellusTalk öppnar upp för möjligheter att kunna arbeta både hemifrån eller på distans. Du eller dina mottagare kan befinna er över hela världen och vi kommer att leverera ditt avtal utan problem.

Behöver du skicka känslig eller personlig information så är det bra att skydda ditt meddelande med en inloggning. Det betyder att dina kunder måste logga in med BankID, eID eller engångslösenord för att kunna läsa ditt meddelande för att sedan skriva under.

Skicka på två sätt, en väldigt enkel variant med standard för BankID-signering eller vår signeringstjänst Signera App, där du har fler val för mer avancerade signeringsutskick. Du får såklart använda båda, alla våra tjänster och funktioner ingår i abonnemanget.

Testa gratis innan du bestämmer dig för att bli kund. Skicka online, via mejl eller API. Du får en och samma kontaktperson från start, vi känner våra kunder.

Gratistjänst för små företag, privatpersoner eller ideella föreningar som skickar få avtal. TellusTalk tycker alla ska kunna skicka signeringsinbjudninar och har därför två signeringstjänster som är gratis för alla.