Bankerna tvingades in i en ny elektronisk värld på grund av att EU införde regelförändringar. Juristvärlden däremot tar babysteps mot digitalisering.

Christina Blomkvist som är jurist och grundare av legaltech-företaget GreenCounsel drar parallellen mellan bankvärlden och rättsväsendet.

Man hör en liten frustration hos henne. Hon är både first mover och entreprenör.

-När man själv är inställd på innovation så kan det kännas trögt inom juridiken, säger Christina Blomkvist.

Hennes företag har byggt in TellusTalks tjänster i en helt automatiserad tvistelösning, bland annat.

Christina Blomkvists kunskaper och bakgrund gjorde att hon förra året föreläste vid ett seminarium i Helsingborgs tingsrätt med deltagare från domstolsverket, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och olika domstolar.

Christina Blomqvist presenterar sina idéer på Slagthuset, Malmö.

Föreläsningen handlade om legaltech och berörde bland annat möjligheterna med elektronisk signering inom domstolsvärlden.

-Som avslutning på föreläsningen bad jag åhörarna att sträcka upp handen om de hade genomfört en elektronisk signering. Ingen sträckte upp handen. Jag fick verkligen intrycket av att det var olika världar som möttes.

-Jag ser e-signering som en språngbräda för teknikovana in till digitalisering. Av goda skäl vill man ibland inte ha snabba förändringar i rättsväsendet utan allt ska vara väl prövat. Det skapar stabilitet. Men digitaliseringen inom rättsväsendet har dröjt lite väl länge så nu behöver man komma ikapp. Det handlar om att skapa medborgarnytta.

Det är väldigt mycket pappershantering inom det offentliga och i juristvärlden. Ett steg mot att rensa bort regelhinder för att bana vägen för elektronisk kommunikation tycker Christina känns bra. Läs TellusTalks blogginlägg om detta här.

-Det finns inga skäl emot. Det finns trygg teknik för elektronisk signering som är väl prövad. Det är snarare större risker med dagens hantering där rätt dokument ska skrivas under av rätt person. Det tar väldigt mycket tid och en del kan komma bort på vägen.

I dag tycker vi att det är fullständigt normalt att kunna logga in på internetbanken för att se vad vi har på bankkontot, kunna flytta pengar och ha en app i mobilen för att betala fakturor.

Hos domstolarna finns det däremot inget sätt att påbörja ett mål eller att sedan strukturera upp innehållet för alla involverade digitalt.

-Det är oerhört dyrt att tvista. Sätter man igång en tvist kommer man ofta snabbt till en punkt där advokatkostnaderna äter upp det man vill uppnå genom tvisten. Då måste de involverade aktörerna göra allt vad man kan för att sänka kostnader. Här är digitaliseringen en nyckel.

Jurister har betalt per timme och hon är rädd för en utveckling där någon ser en möjlighet att rationalisera bort juristen. Den juridiska expertisen ska komma till användning där den behövs, inte till att göra sådant som skulle kunna automatiseras eller göras på andra sätt istället. Hon önskar att både jurister och kunder skulle driva på utvecklingen av skrået.

Christina Blomkvist har tagit fram en onlinetjänst för skiljedomsförfarande. Ett skiljedomsförfarande kan sägas vara en privat uppgörelse utanför domstolen.

Med GreenCounsels verktyg följer man en ”karta” som gör det möjligt att lösa kommersiella tvister online.

Integrerat i flödet är undertecknande av ett skiljeavtal innan man går vidare in i själva processen online. Man kan också få hjälp med att räkna på vad som är rimligt att förlikas kring, buda fram ett förlikningsbelopp som båda parter kan acceptera och ingå förlikningsavtal med hjälp av elektronisk signering.

I skiljeförfarandet för parterna in vad de gör gällande och sin inställning direkt på plattformen, utan att skicka in några inlagor och slutförhandlingen planeras och sker online. Arbetssättet tvingar parterna att hålla sig till saken och väldigt lite tid behöver ägnas åt att försöka ta reda på vad som sagts i olika delar och om allt blivit bemött som det ska.

All elektronisk signering via BankID på GreenCounsels plattform sker via TellusTalk. Alla SMS-tjänster på plattformen hanteras också via TellusTalk.

-Det handlar om att ta bort manuell hantering där det går att ta bort det. För att göra det måste man förändra sitt arbetssätt i grunden och det är svårt. Men när man väl har gjort det vill man inte tillbaka.

-Jag tror att vi är jättemogna för en digitalisering.

Om Christina Blomkvist får visionera fritt så vill hon att Domstolsverket aktivt möjliggör digitalisering och att starta och driva ett mål helt digitalt. Hon hade också velat att kunden skulle driva på branschen mot en modernisering av arbetssättet.

-Med ett sådant system skulle klienten exempelvis enkelt kunna gå igenom och godkänna digitalt innan det advokaten lagt in lämnas till domstolen. Man måste ta hänsyn till de behov som finns för alla som på något sätt är inkopplade i ett ärende, inte bara det som är relevant för en själv, för att kunna få ut det mesta möjliga av digitaliseringen.

Christina Blomkvist har jobbat som jurist i 15 år och har programmerat i 30 år. Hon började redan på högstadiet och fick känna på motstånd mot tjejer och programmering.

-Jag tenterade av naturvetenskapliga programmets matematikkurser tre år i förväg och var även intresserad av musik. När jag ville lämna in ett examensjobb kring harmonisering – ett program som kunde sätta vackra ackord till musik och skapa en korrekt genomförd komposition för detta med en metodik som var ett slags förelöpare till AI, vägrade matteläraren. Han ville inte ens se på vad jag hade gjort och inte heller vara min handledare för det.

-En musiklärare fick ställa upp istället och jag ägnade de nästa tio åren åt att studera musik på musikkonservatorier i bland annat Köpenhamn, Malmö och Paris istället innan jag blev jurist.

Intresset för programmering har följt henne genom livet. Nu har hon byggt sitt eget ärendehanteringssystem där kunderna själva driver fram det mesta tillsammans med systemet i en molnlösning och juristerna bara hoppar in där de behövs mest.

-Det är ett system som en jurist har tänkt igenom, utifrån vad som behöver göras. Att konfigurera upp nya ärendetyper går fort tack vare hur systemet under är byggt.

Christina Blomkvist väntar fortfarande på att genombrottet för hennes tjänst ska komma, att kunderna ska upptäcka att det går att få högkvalitativ rådgivning till ett konkurrenskraftigt pris och med effektiv och snabb leverans med en kombination av automatisering och juridisk kompetens online.

-Jag är optimist i grunden, det måste man tillåta sig vara. Jag fortsätter att arbeta som verksam jurist på det traditionella sättet, det är mitt bread & butter. Jag är även välmeriterad jurist som lämnade juristlinjen med absoluta toppbetyg en gång i tiden.

-Jag vet att jag sitter på en bra produkt som gör juristens jobb snabbare och gör att det kostar mindre för klienten. Det är omöjligt att det arbetssättet inte slår igenom inom juridiken, sedan får vi se vilka leverantörer det blir som lyckas.

Som ett ytterligare steg på den digitala utvecklingsstegen har TellusTalk en utmärkt tjänst som kallas skyddade meddelanden, där enbart rätt mottagare kan läsa mejlet eller sms:et.