Då ska du använda våra två kostnadsfria tjänster för elektronisk signering för just privatpersoner.

Hur? du loggar in med BankID och skapar ditt meddelande och laddar upp en PDF. Då skapas en unik länk till ditt meddelande som du sedan kan dela med hjälp av till exempel din mejl.

Fungerar? mottagaren får ett email med din länk och loggar in med BankID för att kunna läsa och sedan signera din PDF. Signeringen sker på samma stabila plattform som företagstjänsten.

Du kan signera vad du vill med våra två kostnadsfria tjänster. Ska du signera själv eller är ni flera som ska signera? Vi har signeringslösningar för bägge alternativen. Det är enkelt och juridiskt bindande! Klicka här för att gå till gratistjänsterna.

Vanliga frågor om våra två kostnadsfria tjänster

1. Hur många PDF:er kan jag skicka för signering i samma utskick?

En PDF åt gången kan du skicka för signering.

6. Vilka filer kan jag bifoga?

Man kan bifoga alla sorters filer, men bara PDF-filerna kan signeras.

2. Måste jag som gjort jobbet signera dokumentet?

Ja, du som skapar jobbet måste signera själv för att komma åt alla andras signeringar. Efter det kan du ladda ner det signerade dokumentet.

3. Hur vet jag att alla har signerat?

Du måste logga in för att hålla koll på vilka som signerat din PDF. Vi skickar inte ut notiser när mottagarna har signerat.

4. Är tjänsten verkligen gratis?

Ja, vi tycker att alla borde ha rätt till en enkel och pålitlig digital plattform för att på ett säkert sätt kunna utbyta information, dokument och elektroniska signaturer. Och om du gillar tjänsten men vill ha mer funktioner så hoppas vi att du tittar på våra företagstjänster.

5. Vad händer med mina personuppgifter på den här sajten?

Hela vår plattform ligger på Googles molntjänst inom EU. Lagringsytorna där våra data ligger är krypterade av Google. All Google utrustning ligger inom EU och är tryggad av ett särskilt avtal mellan EU och Google och uppfyller alla krav på GDPR och är skyddat mot jurisdiktion utanför EU.
Inga uppgifter lagras utom det du själv kan se (fullständigt namn och personnummer). Inga uppgifter visas för någon utom för andra användare, efter att du uttryckligen godkänt det. Vi använder inte dina personuppgifter någonstans utom till dina egna meddelanden.
Vi har automatisk radering på min.ebox efter två år. Om du vill komma åt gamla jobb, vi visar 50 åt gången så måste du radera ovanstående.
Då dyker gamla jobb upp. Det är en gratistjänst för signatur, inte för dokumenthantering. Vi rekommenderar alltid att man laddar ner avtalen när de är signerade och klara.

Det är viktigt att du läser igenom alla frågor och svar då vi inte har support på våra kostnadsfria tjänster, här hittar du dom!