Kan man validera våra signerade dokument?

Tredjepartsvalidering
Alla kan validera våra signerade dokument genom att öppna dem med gratisprogrammet Adobe Reader.
Om dokumentet inte är ändrat eller manipulerat på något vis så ser det ut så här högst upp på dokumentet:
FAQ Adobe validation start

 

Du ska också kunna klicka på det lilla gemet till vänster och se mer detaljer om signaturen och dess verifiering:

FAQ Adobe validation details

I vissa versioner av Adobe Reader kan det visas ett felmeddelande om att certifikatet är ogiltigt, trots att det inte är det, detta är ett känt fel som du kan läsa mer om här. Det innebär att Adobe bara validerar mot sin egen ”trust list” AATL, medan vårt certifikat är EU-godkänt och måste valideras mot EUTL.

Detta innebär inte att det är något fel på din signerade fil, men om du vill dubbelkolla så kan du även köra vår egna validering.

 

Validering via TellusTalk
Ladda upp den signerade filen på vår egna valideringssida: https://api.tellustalk.com/ebox/validate_signatures/v1.htm
Vår validering bygger helt på kod från EU:s projekt Esig/DSS.
I bakgrunden gör valideringen först teknisk genomgång av signaturernas formella giltighet, att dokumentet inte har ändrats och så vidare. Dessutom går den ut på webben och kontrollerar att alla ingående certifikat i kedjan är giltiga.
Det görs live mot EU:s lista av betrodda certifikat.