Mall eller Adressbok på nya plattformen?

När du flyttat till den nya plattformen kommer du se att adressboken fungerar på ett nytt sätt. Här får du hjälp med att förstå skillnaderna och hur du kan tänka när du jobbar i den nya Verktygslådan.

På den ”gamla” plattformen

har en adressbok egna inställningar för sina utskick, så att SMS och mail som skickas via adressboken kan se annorlunda ut jämfört med dina vanliga inställningar.

Den har också har en unik mailadress kopplad till sig, som gör det möjligt att ”maila-till-adressbok”. Mail som skickas till denna adress skickas automatiskt vidare till alla mottagare i adressboken. Du kan låta andra personer göra utskick till adressbokens medlemmar på detta sätt genom att lägga upp deras mailadress som ”Skribent”.

Du kan dela adressboken med andra användare, så att de också kan se och redigera den när de loggar in i sin Verktygslåda. Du måste dock komma ihåg att lägga till dem som ”Skribenter” om de ska kunna göra utskick till adressbokens medlemmar.

På nya plattformen

har adressboken blivit en mer renodlad adressbok. För att kunna göra utskick med särskilda inställningar, eller ”maila-till-adressbok”, behöver du använda mallar.

Mallar

Mallar hittar du som vanligt i Skicka-vyn i Verktygslådan. Här kan du i förväg ställa in hur meddelandet ska se ut, du kan lägga till mottagare och bilagor om du vill.

Mallar har unika mailadresser, för att möjliggöra att du via ett enkelt mail kan göra utskick till i förväg utvalda mottagare. Dela mallen med andra användare så kan de göra utskick via den lika enkelt.

En mall kan fungera som en enkel adressbok om du vill.
För ett mindre antal mottagare, som du bara gör en viss sorts utskick till, så kan det räcka att lägga till dem i mallens Till-fält och sedan enkelt göra utskick till dem antingen via Skicka-vyn eller från din mail via mallens unika mailadress.
Dela mallen med andra användare så kan de göra samma sak.

Läs mer om mallar här.

Adressboken

Adressboken är bra för att hantera en större mängd mottagare som du har för avsikt att skicka till mer än en gång.
Grundtanken är att du bara ska behöva en enda adressbok, då blir det lätt att hitta och uppdatera kontaktuppgifter.

Skicka enkelt till adressbokens mottagare via Verktygslådans Skicka-vy. När du börjar skriva in en mottagare i Till-fältet så dyker det upp matchande förslag från din adressbok. Du kan också lägga till hela, eller delar av din adressbok i Till-fältet. Adressboken har verktyg för att kategorisera och gruppera mottagare vilket gör det enkelt att filtrera fram vilka mottagare du vill lägga till om du inte vill skicka till alla.

Du kan dela adressboken med andra användare och ni kan hjälpas åt att hålla den uppdaterad och på varsitt håll göra egna utskick till mottagarna.

Maila till adressbok: Om du vill kunna göra utskick till din adressbok via din mail, måste du skapa en mall och lägga till adressboken i Till-fältet. Du kan också välja att bara lägga till de mottagare som matchar vissa sökkriterier, om du sedan lägger till nya mottagare som matchar så kommer de också få framtida utskick.

Tänk på att om du vill dela en mall med en annan användare, och mallen har en adressbok i Till-fältet, så måste du även dela adressboken med samma användare.

Läs mer om adressboken här.

”Svara-STOPP” – automatisk avanmälan
Mottagare kan svara STOPP på ditt utskick och begära att bli borttagna från vidare utskick. Detta fungerar oavsett om du sparar mottagare i en adressbok eller om du bara lagt till dem i Till-fältet på en mall. Läs mer om funktionen här.