Anställnings­avtal

Om du jobbar med bemanning så vet du hur viktigt det är att få tillförlitliga anställningsavtal och alla andra dokument som också behöver skrivas på.

Hårt beskuren bild på en man i skjorta med en mobil i handen. I mobilen avspeglas TellusTalks signeringstjänst 2023.

Elektronisk signering är enkelt, snabbt och säkert.

Med eID som metod för signering så uppnår ni avancerad nivå av elektroniska signaturer.  Med våra kvalificerade certifikat för både sigill och tidsstämplar så kan signaturerna verifieras långt efteråt.

Inom bemanning så kan det även vara tal om att skriva på andra dokument än anställningsavtal. Det kan röra sig om kvittenser, sekretessavtal försäkran om policydokument. Ni väljer enkelt om alla dokument skall signeras tillsammans eller varför sig i samma jobb.