Resurser

Här ser du dina faxnummer, virtuella mobilnummer, publika mailadresser samt kortnummer och kodord. I det här läget kan du också ändra inställningar för alla dina hyrda nummer, exempelvis ändra vilken adress som ska ta emot dina meddelanden.toolbox_alla_resurser
 
Gemensamma funktioner
Klicka på Bild - öppna resurs framför respektive resurs för att få upp de aktuella inställningsmöjligheterna.
Som du kan se på bilderna nedan så har dina resurser många saker gemensamt, här följer en förklaring av de gemensamma elementen.
 
Dessa finns bara på resurser som fungerar som en adressbok:
Medlemmar – Detta är de nummer och mailadresser som får utskicken från en adressbok.
Skribenter – Bara de adresser/nummer som är listade här kan göra ett utskick till adressbokens Medlemmar.
Funktionärer – Får meddelanden om vad som händer i adressboken, om ett utskick görs eller om någon medlem svarar.
 

Mottagare – Här listar man de adresser som ska ta emot de inkomna meddelandena. Finns endast på de resurser som bara används för att ta emot meddelanden, som faxnummer, mobilnummer och kodord.

När ett nummer blivit tillagt till en användare sätts automatiskt den användaren som Mottagare, det går dock utmärkt att lägga till fler mottagare genom att
klicka på Mottagare. I fältet ”Ny mottagare” skriva den adressen som skall läggas till, och för att spara ändringen klicka på ”Lägg Till”
Det går även bra att lägga till en URL som mottagare på ett nummer, bra för er som använder våra API som huvudsaklig kanal.
 
Logg – här kan man se i realtid vilka meddelanden som tagits emot eller skickats via resursen.
Statistik – här kan man få en samlad bild över trafiken över en längre period. Uppdateras bara var fjärde timme.
Automatiskt svar – här kan den som skickar in ett SMS eller MMS direkt få ett automatiskt svar som bekräftelse på att deras meddelande mottagits. Läs mer nedan om autosvar.

Access – här kan du dela din resurs med andra användare. Du kanske inte vill ge någon möjlighet att logga in som dig, men ändå dela med dig av dina resurser. Du kan enkelt dela dem med andra genom att här ange användarnamnet som du vill dela resursen med. Den här resursen kommer nu finnas tillgänglig när de loggar in i sin egen Verktygslåda, de kan redigera och ändra inställningar. Det innebär dock inte att de automatiskt blir Skribenter, och kan göra utskick till en adressbok. Det måste anges specifikt under resursens menyval Skribenter.

 
Visningsnamn – namnet du ger din resurs när du skapar den. Oftast används den bara för din egen del, men i vissa fall kan den även användas i viss kommunikation med medlemmar/mottagare.
Språk – anger på vilket språk vi skickar leveranskvitton och inkomna meddelanden till Mottagare och i förekommande fall Funktionärer.
Anteckningar – endast för dina egna anteckningar om resursen. Denna text syns bara här i din Verktygslåda.
 
Adressbok – på en vanlig adressbok är denna alltid ”aktiverad”. På ett mobilnummer eller ett kodord är det här du kan slå på funktionen för adressbok med opt-in. Om du slår på denna funktion på ett mobilnummer eller ett kodord så kan man anmäla sig som Medlem i den adressboken genom att skicka ett SMS till numret/kodordet. Här kan du även välja om nya medlemmar ska godkännas automatiskt eller ej.
 
SMS-leverans – här ställer du in hur SMS:en ska se ut när de skickas till en adressboks Medlemmar som är mobilnummer.
 
 • Originator anger hur avsändaren ska se ut när SMS skickas till medlemmarna. Om du väljer ”SMS-svar” så sätter vi ett av våra nummer som avsändare och eventuella svar skickas till adressbokens Funktionärer. Du kan välja ”text” och då sätter vi denna som avsändare på SMS:en. Max 11 tecken och mottagarna kan då inte svara på ditt meddelande. Väljer du ”nummer” så kan du själv ange det nummer du vill ska visas som avsändare. Om du anger ett giltigt mobilnummer så kommer svaren skickas dit.
 • SMS Sidhuvud sätts automatiskt när adressboken skapas. Detta är en text som alltid läggs till först i alla SMS som skickas till gruppens medlemmar. Du kan radera den texten om du vill, den räknas med i de antal tecken som utgör ett SMS.
 • Sidfot för avanmälan är en funktion som också är aktiverad som standard på en ny adressbok. Det är en text som läggs till i slutet av ditt SMS och som instruerar medlemmen om hur de kan göra för att avanmäla sig från framtida utskick till den här adressboken. Texten är olika lång beroende på vilken ”originator” du valt ovan, och även denna text räknas in i totalt antal tecken, så testa gärna att skicka ett SMS till gruppen för att se hur långt ditt meddelande blir (Textavsändare: ca. 34 tecken, Nummeravsändare: ca. 37 tecken). Kontakta oss om du vill ha hjälp med detta.
  Genom att bocka ur rutan kan du avaktivera denna funktionen. Tänk på att i vissa fall finns det krav på att mottagaren på ett enkelt sätt ska kunna avanmäla sig från utskick.
 • SMS max antal delar gör att du kan begränsa hur många SMS ett utskick till gruppen maximalt ska kunna bli. Detta kan vara bra om man har väldigt många medlemmar, då ett väldigt långt meddelande kan orsaka en stor kostnad. Läs mer nedan om hur man räknar storleken på ett SMS.
 
Email-leverans – här ställer du in hur ”friendly name” på avsändaren på mailen ska se ut när de skickas till en adressboks Medlemmar som är en mailadress.
Adressböcker
Alla nya kunder får automatiskt en adressbok i sin verktygslåda. Den kan innehålla medlemmar i form av mailadresser, mobilnummer, fasta nummer och faxnummer.
Alla adressböcker döps automatiskt enligt formeln box.xyz och de får en motsvarande unik epostadress box.xyz@esms.nu.
Man kan skicka till en adressbok både från Verktygslådan och från sin vanliga mail.

Under Resurser kan du skapa nya adressböcker och du kan även göra vissa inställningar(se gemensamma funktioner).

adressbok_inställningar

Adressböcker för SMS-anmälan via mobilnummer

Om du aktiverar Adressbok för ditt mobilnummer så kan du låta folk anmäla sig som Medlemmar genom att SMS:a START till ditt mobilnummer. (ej skiftlägeskänsligt)
Det är sedan enkelt att göra utskick till adressbokens Medlemmar.

 
Detta är en smart funktion för att till exempel låta dina vikarier anmäla sig till utskick om lediga pass. De kan också enkelt avanmäla sig genom att SMS:a STOPP till ditt mobilnummer.
 

En Adressbok med opt-in kan ställas in på många olika sätt:

 
Utskick till Medlemmarna med svars-SMS som avsändare
Man kan välja att alla svar från Medlemmarna bara skickas till gruppens Funktionärer eller så går svaren till gruppens alla Medlemmar.
Utskick till Medlemmarna kan initieras med SMS
Den eller de som anges som Skribenter kan göra utskick till Medlemmarna genom att SMS:a sitt meddelande till ditt nummer.
Man kan låta enbart utvalda Skribenter göra utskick till Medlemmarna, eller så kan samtliga Medlemmar också vara behöriga att initiera utskick till gruppens Medlemmar.
Om någon som inte är Skribent SMS:ar till numret, skickas detta meddelande enbart till Funktionärerna med informationen ”Meddelande ej skickat”
 
Begränsa anmälan via SMS
Du kan välja om de som anmält sig till listan automatiskt ska bli Medlemmar eller om en administratör ska godkänna medlemmarna manuellt.
 
Kontakta oss så hjälper vi dig att ställa in din adressbok med opt-in på det sätt som passar dina behov bäst.
sms-anmalan-nummer
Adressböcker för SMS-anmälan via Kodord
Om du aktiverar Adressbok för ditt Kodord så kan du låta folk anmäla sig som Medlemmar via SMS.
Det är sedan enkelt att göra utskick till adressbokens Medlemmar.
 
Detta är en smart funktion för att till exempel låta dina kunder anmäla sig till att få dina nyhetsbrev via SMS.
 
Anmälan via SMS
Man anmäler sig genom att SMS:a START till ditt kodord. T.ex. ”DEMO NEWSLETTER START” (ej skiftlägeskänsligt)
Det fungerar även att anmäla sig som medlem genom att enbart SMS:a kodordet ”DEMO NEWSLETTER”.
Den som optar in via SMS får ett autosvar tillbaka som bekräftar att de lagts till som Medlemmar.
Om man redan är medlem och SMS:ar ”DEMO NEWSLETTER START” så får man ett nytt autosvar om att man blivit anmäld, om man bara skrivit ”DEMO NEWSLETTER” får man inget autosvar, men man är fortfarande upplagd som medlem.
Det är enbart möjligt att anmäla sig genom att SMS:a antingen enbart kodordet eller kodordet + START. Lägger man till annan text blir man inte upplagd som Medlem, meddelandet skickas då bara till Funktionärerna.
 
Avanmälan via SMS
En Medlem kan enkelt avanmäla sig genom att SMS:a STOPP till ditt kodord, t.ex ”DEMO NEWSLETTER STOPP”
 
 

En Adressbok med opt-in kan ställas in på många olika sätt:

 
Utskick till Medlemmarna med svars-SMS som avsändare
Man kan välja att alla svar från Medlemmarna bara skickas till gruppens Funktionärer eller så går svaren till gruppens alla Medlemmar.
 
Utskick till Medlemmarna kan initieras med SMS
Den eller de som anges som Skribenter kan göra utskick till Medlemmarna genom att SMS:a kodordet samt ett meddelande till 72080. T.ex. ”DEMO NEWSLETTER Här kommer nyhetsbrevet”
Man kan låta enbart utvalda Skribenter göra utskick till Medlemmarna, eller så kan samtliga Medlemmar också vara behöriga att initiera utskick till gruppens Medlemmar.
Om någon som inte är Skribent SMS:ar någon text utöver kodordet till 72080, skickas detta meddelande enbart till Funktionärerna med informationen ”Meddelande ej skickat”
 
Begränsa anmälan via SMS
Du kan välja om de som anmält sig till listan automatiskt ska bli Medlemmar eller om en administratör ska godkänna medlemmarna manuellt.
 
Kontakta oss så hjälper vi dig att ställa in din adressbok med opt-in på det sätt som passar dina behov bäst.
sms-anmalan-kodord
SMS- och MMS-nummer

Här ser du de mobilnummer som är kopplade till dig. De SMS och MMS som kommer in till detta nummer skickas till dig och övriga som står som Mottagare.

Detta är en bra lösning om de som skickar SMS och MMS till dig, gör det ofta. Då kan de enkelt spara ditt nummer som en kontakt, så blir det lätt att skicka till det.
sms-nummer
Kodord
Här ser du de kodord på vårt kortnummer 72080 som är kopplade till dig. De SMS som kommer in till detta kodord skickas till dig och övriga som står som Mottagare.
 
Detta är ett bra sätt att uppmana utomstående att skicka SMS till dig i t.ex. en reklamkampanj, där det ska vara lätt att komma ihåg hur man ska göra. I din annons kan du skriva ”SMS:a KUNDTJÄNST följt av ditt meddelande till nummer 72080, så kontaktar vi dig så snart som möjligt”
kodord
Publika mailadresser

En publik emailadress kan man använda på många olika sätt, det vanligaste är att man sätter sitt mobilnummer som mottagare, sedan kan vem som helst maila till den publika adressen, och meddelandet skickas sedan som ett SMS till det mobilnummer som man angett. Se mer under gemensamma funktioner ovan.

publik-email

Faxnummer
Här ser du de faxnummer som är kopplade till dig. De fax som kommer in till detta nummer skickas som en PDF till dig och övriga som står som Mottagare.
 
Om du redan har ett faxnummer som du använder så kan du vidarebefordra ditt nummer till numret du hyr av oss. Så behöver du inte gå ut och be avsändarna skicka till ett nytt nummer.
faxnummer
Lägga till en ny adressbok
Klicka på Bild på en ikon med ett plusstecken som används på TellusTalks webbgränssnitt för att skapa en ny resursför att lägga till en ny adressbok.
Dialog för att skapa en ny adressbok på TellusTalks webbgränssnitt
Namn/Visningsnamn – namnet du ger din resurs när du skapar den. Oftast används den bara för din egen del, men i vissa fall kan den även användas i viss kommunikation med medlemmar/mottagare.
Addresstyp – kan vara SMS, Läänk-SMS, Email, Fax eller blandat (av de tidigare alternativen)
 
När Adressboken är skapad så klickar du på Bild - öppna resurs för att komma åt inställningarna, läs mer om dessa under ”Gemensamma funktioner” ovan.
 
Hur räknar man ut längden på ett SMS?

Ett vanligt SMS består av 160 tecken med GSM 7 bit alfabetet

Detta är en begränsning i formatet som SMS skickas via.
För att kunna skicka längre meddelanden än så, måste vi dela upp texten i bitar om 153 tecken och skicka dem som separata SMS. 7 tecken skickas med som berättar för telefonen i vilken ordning bitarna ska sättas ihop, så att mobilen kan visa upp meddelandet som en enda lång text hos mottagaren.
Det innebär att om man skickar en text som är längre än 160 tecken, så kommer det kosta mer än bara ett SMS.

Utskick till adressbok
Varje adressbok kan ha egna inställningar som lägger till text i meddelandet och som också ska räknas med i det totala antalet tecken. Editorn i Verktygslådan kan inte räkna med dessa utan räknar bara tecknen i meddelanderutan.
Om man har en text i "SMS Sidhuvud" så hamnar den först i meddelandet.
Om automatiskt meddelande om avanmälan är aktiverat så lägger systemet också till en text i slutet på ditt meddelande, med information om hur mottagaren gör om de vill avanmäla sig från vidare utskick. Beroende på vilken typ av avsändare du har på adressboken kommer olika antal tecken läggas till:
- Kortnummer 72080, Svars-SMS och Eget nummer som avsändare gör att sluttexten blir ca 38 tecken lång: "--- Svara STOPP för att avanmäla dig."
- En text som avsändare gör att sluttexten blir ca 34 tecken lång: "--- Avreg: Svara stopp till 72080"

Om du är osäker på hur långt ditt meddelande kommer att bli rekommenderar vi att du testar att skicka ett meddelande till dig själv först. Kontakta oss gärna om du vill ha hjälp att kontrollera hur många delar ditt meddelande blir.

Vanliga textformatet - GSM7
Characterset GSM 03.38 är det vanliga för SMS och skapar GSM 7 bitar alfabetet.
Enligt wikipedia är det följande tecken som accepteras i ovan alfabet.
0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÑÜ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöñüà
èéùìòÇ'Øø'ÅåΔ_ΦΓΛΩΠΨΣΘΞ'ÆæßÉ
£$¥
.,!
"#¤%&'()*=-/:;<=>?¡'¿

Sedan finns det några tecken som gör meddelandet längre utan att göra det till Unicode, det är enligt Wikipedia följande tecken:
|^€{}[]~

När blir det Unicode?
När meddelandet innehåller tecken som inte är med i GSM 7 bit alfabetet blir det Unicode.
Då kan det täckas in av olika teckentabeller, den vanligaste är GSM 8 bit.

GSM 8 bit tar upp mer plats per tecken, jämfört med GSM 7 bit. Meddelanden som skickas som GSM 8 bit istället för GSM 7 bit kan alltså vara max 70 tecken per SMS istället för 160 tecken. När det handlar om konkatenerade/flerdelade meddelanden blir det max 153 delar i vanliga SMS och 67 tecken i GSM 8 bit. Max antal tecken i ett sådan meddelande är 1072, det blir 16 delar långt.

I GSM 8 bit finns till exempel de små grekiska bokstäverna samt många latinska bokstäver (till exempel: š, ž, –, ´och “) som saknas i teckensamlingen ovan.
Emoticons/emojis tillhör GSM 16 bit tabellen, det innebär att det går åt ännu fler tecken per tecken.

Automatiskt svar på inkommet SMS/MMS

Du kan aktivera ett automatiskt svar till dina inkommande SMS/MMS. Då får den som skickat SMS/MMS till dig ett SMS tillbaka så snart du mottagit meddelandet. Du väljer själv vilken text mottagaren ska få.

Klicka på Bild - öppna resurs bredvid det aktuella numret/kodordet (ej MMS) och klicka på "Automatiskt svar", gör sedan följande inställningar:

 1. Aktivera - Bocka i denna ruta för att autosvarsfunktionen skall aktiveras.
 2. Originator - Avsändare till det autosvar som skickas om annat än numret självt önskas. Välj mellan en text på max 11 tecken a-z A-Z 1-9, ett telefonnummer eller svars-SMS. Vill du ha svars-SMS som avsändare på autosvaret skriver du Autoreply i Originatorfältet.
 3. Autosvar - Här fyller du i den text som du vill ska skickas tillbaka.
 4. Ändra - Sparar dina inställningar.

 

Dynamiska autosvar

Använd denna funktion om du har behov av att svaret varierar beroende på innehåll, tidpunkt etc.

Detta gör du genom att skriva in kod direkt i rutan för svarstexten. Använd det öppna programspråket Django.
Nedan har du tillgång till ett exempel samt en lista med de variabler vi hanterar.
Vill du göra mer avancerade saker: http://docs.djangoproject.com/en/1.2/ref/templates/builtins/.

Du har tillgång till följande variabler:

 • Message - hela meddelandetexten
 • Words - lista av orden i meddelandet, utan interpunktion, små bokstäver. Det går att indexerar som exempel:{{Words.0}} {{Words.1}}
 • Now - en datetime med klockan i GMT då meddelandet mottogs
  Now.weekday ger 0-6, 0 är måndag
  Now.month ger 1-12
 • Originator - avsändarens mobilnummer
 • SupplierId - TellusTalks löpnummer (logg-id) för transaktionen
 • GroupEvent - event som vänder sig till en SMS-grupp
  Möjliga värden: START - gå med, MESSAGE - meddelande som skickas till gruppen, , STOP - gå ur, REPLY - någon svarar,
  START_request - någon vill gå med i en stängd grupp, SEND_request - icke moderator försöker skicka, unknown_user - meddelande från icke medlem.
 • GroupMember - (True/False) om det är en medlem som skickar
 • GroupModerator - (True/False), Om det är en moderator som skickar
 
Exempel Dynamiska svar
 
Om ordet Pizza förekommer i inkommande SMS ska följande svar ges
Här är pizzareceptet... ser ut på följande sätt
 
{%if "pizza" in Message|lower %}
Här är pizzareceptet...
{%endif%}
 

Om du får ett SMS tidigare i veckan än en viss dag en viss tid ges ett svar, vid andra tider ges ett annat svar
Om det är tidigare än torsdag och klockan är mindre än 14.00 blir svaret Tack! Vi återkommer inom 4 timmar
Vid andra tidpunkter blir svaret Tack! Vi återkommer i morgon

{%if Now.weekday < 4 and Now|date:"H" < 14 %}
Tack! Vi åter kommer inom 4 timmar
{%else%}
Tack! Vi återkommer imorgon
{%endif%}
 
 
Om du får ett SMS en viss dag tidigare än en viss tid ges ett svar, vid andra tider ges ett annat svar
Om det är torsdag och klockan är mindre än 14.00 blir svaret Tack! Vi återkommer inom 4 timmar
Vid andra tidpunkter blir svaret Tack! Vi återkommer måndag
 
{%if Now.weekday == 4 and Now|date:"H" < 14 %}
Tack! Vi åter kommer inom 4 timmar
{%else%}
Tack! Vi återkommer måndag
{%endif%}
 
 
Om du får ett SMS senare i veckan än en viss dag
Om det är senare än torsdag blir svaret Tack! Vi återkommer måndag
 
{%if Now.weekday > 4%}
Tack! Vi återkommer måndag
{%endif%}
 
 
Om du vill att de tre första orden i ett mottaget SMS ska vara med i autosvaret
Ditt meddelande {{Words.0}} {{Words.1}} {{Words.2}} ... har mottagits.
Svars-SMS på en adressbok

Om du ställer in SMS-svar som avsändare på din adressbok så kommer vi sätta våra virtuella mobilnummer som avsändare på SMS som skickas till adressbokens medlemmar. Vi väljer bland en pool av nummer, så det kan vara olika nummer som visas för olika mottagare.
Resurser adressbok svars-sms

Om en mottagare svarar på meddelandet så kommer vi skicka svaret till den eller de adresser som listas under Funktionärer.
Funktionären kan sedan svara på meddelandet och då sätter vi samma nummer som avsändare på det svaret, så att konversationen hänger ihop hos mottagaren.
Resurser adressbok funktionärer

%d bloggare gillar detta: