Certifikat för upphandling

Med kvalificerade certifikat för elektronisk signering kan du signera upphandlingar inom EU digitalt.

Skaffa QWAC med hjälp av TellusTalk

Inte alla men många upphandlingar inom EU kräver idag en digital signatur som uppnår kvalificerad nivå enligt eIDAS. TellusTalk är återförsäljare i Sverige för en Tjeckisk Trust Service Provider.